20 diciembre, 2010

Le cancre, Jacques prévert.

Il dit non avec la tête
mais il dit oui avec le coeur
il dit oui à ce qu'il aime
il dit non au professeur
il est debout
on le questionne
et tous les problèmes sont posés
soudain le fou rire le prend
et il efface tout
les chiffres et les mots
les dates et les noms
les phrases et les pièges
et malgré les menaces du maître
sous les huées des enfants prodiges
avec des craies de toutes les couleurs
sur le tableau noir du malheur
il dessine le visage du bonheur. 

Judith Butler, philosophe en tout genre.

Judith Butler (née en 1956, Cleveland, Ohio), philosophe américaine, mène depuis plus de vingt ans une réflexion critique sur l’identité sexuelle. La pensée de la philosophe est ennemie des normes et des stéréotypes.

Voici huit extraits composant l’intégralité du documentaire que Paule Zajdermann réalisa en 2006 : « Judith Butler, philosophe en tout genre », diffusé sur Arte. Le documentaire met en scène Judith Butler à travers sa biographie mais aussi sur les lieux qu’elle investit : le campus de l’université de Californie à Berkeley où elle enseigne, le musée du Jeu de Paume à Paris où elle découvre l’exposition de la photographe américaine Cindy Sherman, une librairie parisienne où elle expose ses théories et dédicace ses ouvrages.

Son livre majeur « Trouble dans le genre », Editions La Découverte, fut traduit en France en 2005, seize ans après sa parution aux Etats-Unis.

Remarque sémantique :
En anglais, « gender » a deux significations : 1) En grammaire : genre masculin ou féminin ; 2) le sexe : « the male/female gender », le sexe masculin/féminin.
En français, « genre » vient du latin « genus, generis » : origine, naissance. En grammaire, le genre est la catégorie exprimant parfois l’appartenance au sexe masculin, au sexe féminin ou aux choses (neutre).
Pour qualifier le sexe, masculin ou féminin, la langue française n’utilise pas le terme « genre » mais bien celui de « sexe ».  


Judith Butler, 1
Cargado por arcobaleni. - Mira las noticias más recientes en video.


Judith Butler, 2
Cargado por arcobaleni. - Vídeos de noticias del mundo entero.


Judith Butler, 3
Cargado por arcobaleni. - Vídeos de noticias del mundo entero.


Judith Butler, 4
Cargado por arcobaleni. - Vídeos de noticias del mundo entero.


Judith Butler, 5
Cargado por arcobaleni. - Las últimas noticias en video.


Judith Butler, 6
Cargado por arcobaleni. - Las últimas noticias en video.


Judith Butler, 7
Cargado por arcobaleni. - Vídeos de noticias del mundo entero.


Judith Butler, 8
Cargado por arcobaleni. - Vídeos de noticias del mundo entero.

Slavoj Žižek - About Love


Slavoj Zizek about love
Cargado por oublierleracismeskyblog. - Explorar otros videos musicales.

La consolació de la Filosofia, Boeci

RESUM DE L’OBRA

En un principi trobem al personatge de Boeci afligit, qui enyora la seva felicitat i viu a disgust amb el seu desgraciat estat actual. A aquest se li apareix la Filosofia en forma de dona imponent i majestuosa i li farà saber que tot el seu mal radica en haver oblidat quin és el veritable fi de l’home.

Es pot dir que la Filosofia fa obrir els ulls a Boeci mostrant-li la llum i mostrant-li que mai l’ha abandonat, ja que ella el considera fill seu. Plantejarà que en tot filòsof hi ha una lluita constant, entre la ignorància i el saber, la filosofia, elogiant al savi. Però Boeci es pregunta perquè ell a caigut sota tal desgràcia si mai s’ha apartat del costat de la filosofia. Li recordarà que ell mai va fer cap mal, que només va defensar aquells honestos, qui després el van humiliar.

Seguidament la Filosofia farà unes quantes preguntes a Boeci per saber en quin estat es troba exactament, establir un diagnòstic i així poder donar-li el remei adequat. Conclourà que es troba en un estat greu però no incurable, ja que ell és conscient de que és Deu qui regeix el món, i per tant la Filosofia començarà amb la seva cura. Serà aquí on li demostrarà a Boeci que ha oblidat quin és el fi de l’home, qui és ell mateix. Però per sort no ha estat oblidat per la natura i dirà que la seva salvació es donarà poc a poc mentre ell tingui clar qui és regidor del món.

En la segona part del llibre es debatrà sobre la fortuna. Què és? Quins beneficis reals o ficticis comporta? Un cop la Filosofia ha entès que el mal de Boeci radica en l’anhel per la seva vella fortuna, intentarà fer-li veure els mals que aquesta pot haver produït a la seva vida, més que no pas alegries. La qualificarà de falsa i arbitraria, amb un doble rostre del que cal desconfiar. Per tant, cal que confiï en el terreny assegurat, la filosofia, ja que la fortuna donarà sempre una felicitat enganyosa, causant del seu estat d’angoixa.

La Filosofia finalment el consolarà amb la idea de que cap home podrà ser mai completament feliç, moltes coses són desitjades per qui no les tenen i seran menyspreades per qui les tingui. Aquells més afavorits per la fortuna seran els més exigents. Cal trobar la felicitat dins d’un mateix, sent amo d’un mateix, no en bens triats per l’atzar. Així doncs, tots els homes volen la benaurança, però aquesta s’aconsegueix amb el bé universal i suprem, Deu, i no pas amb els bens particulars.

A la quarta part farà una conciliació de la bondat divina amb l’existència del mal al món, intentarà provar la seva compatibilitat. Diferenciarà entre la providència i el fat. La providència no implicarà un temps concret, sinó que pot donar-se en un únic present, sense existència de passat i futur, mentre que el destí es va marcant amb el temps. En l’ultima part es tractarà la compatibilitat de l’omnisciència de Deu amb la llibertat de la voluntat humana i finalment donarà la idea de que la mort afecta a tots per igual.

Solveig Möller, novembre 2010.

El carácter de los jóvenes (Aristóteles)

Los jóvenes –dice nuestro maestro– son concupiscentes de carácter y les encanta hacer siempre lo que desean. Son muy seguidores de las pasiones venéreas (1389a3).

Son variables y se hartan con facilidad, son fuertemente concupiscentes, pero sus deseos son agudos pero no prolongados, pues se les pasa la pasión deprisa, como la sed y el hambre de los enfermos (1389a6). 

Son apasionados, de cólera  pronta, y se dejan llevar con facilidad por los impulsos. Se dejan llevar por la ira, no soportan ser tenidos en poca consideración y se irritan sobremanera  si se consideran víctimas de la injusticia (1389a9). 

Les gusta el honor, la victoria, el sobresalir. En cambio, no son codiciosos, porque nunca han pasado necesidades (1389a11).

No son malvados de carácter, sino más bien cándidos, porque les falta la experiencia, el no haber visto muchas maldades (1389a16).

Son confiados por no haber sido engañados muchas veces. Y son bienesperanzados como los borrachos, porque a ellos también los caldea, si no el vino como a los beodos, sí su propia naturaleza  (1389a17).

Y viven por la mayor parte llenos de esperanza, porque la esperanza es lo propio del futuro como el recuerdo es lo propio del pasado, y resulta que los jóvenes tienen ante sí un largo futuro y tras de sí un muy breve pasado (1389a20). 

Son fáciles de engañar porque esperan con facilidad, y son sobremanera valerosos porque  están llenos de esperanza (1389a24).

Son vergonzosos, pues todavía no conciben otros bienes sino los de su convencional educación (1389a 28).

Son magnánimos porque la vida todavía no los ha humillado suficientemente y porque por eso mismo están aún llenos de esperanza (1389a29).

Se lanzan a hacer el bien con más facilidad que a llevar a cabo lo que les conviene, pues viven más de acuerdo con su carácter que con su reflexiva razón, ya que prefieren la virtud de lo bueno al cálculo de lo conveniente (1389a32).

Son más amigos de sus amigos y compañeros de sus compañeros que los que tienen edad más avanzada, porque les complace y hasta embelesa la convivencia y para nada piensan nunca  en la utilidad ni, por tanto, tampoco cuando escogen a los amigos (1389a35).

Se pasan en todo, todo lo hacen exageradamente, lo suyo es por doquier la demasía, pecan por exceso, aman con exceso, odian por exceso, no tienen término medio (1389b2).

Se creen que lo saben todo y hacen siempre afirmaciones contundentes, de lo que deriva su conducta  exorbitante y descomedida (1389b5).

Son compasivos por creer que todos los demás son buenos y aun mejores que ellos mismos, dado que miden al prójimo con la carencia de maldad  que a ellos  mismos les es propia (1389b8).

Les encanta la risa y la chanza, pues la chanza no es sino la insolencia educada (1389b10).

La Retórica, Aristóteles.

08 diciembre, 2010

Leviatán, Thomas Hobbes.


[...] Hay otros que, aun admitindo que cumplir con un acuerdo es una ley natural, hacen, sin embargo, excepción cuando el acuerdo se ha hecho con ciertas personas, por ejemplo con los herejes y con los que no suelen cumplir con lo pactado. Pero esto va también contra la razón. Porque si las faltas de un hombre son suficientes para que nosotros no cumplamos con lo acordado, la misma razón debería haber sido suficiente para no establecer con el ningún acuerdo desde un principio. Los vicios de la persona con quien se ha pactado no eximen de cumplir lo convenido. (Hobbes, 125)

Quizás le interese...

Related Posts with Thumbnails